Dr. Albert Peter Rethmann Coach

Profil

 • Studium teologie a filozofie (Münster, Freiburg, Řím, Pasov)
 • Dlouholetý vysokoškolský profesor (profesor filozofické a teologické etiky s tematy z hospodářské etiky, etiky organizací, etiky v medicíně …) v Churu (Švýcarsku), Praze, Frankfurt nad Mohanem
 • 10 let jednatel velkého zdravotnického podniku
  (15.000 zaměstnanců)
 • Systemický kouč a poradce organizací se zkušenostmi v sociálních podnicích, v podnicích chemického průmyslu, v komunální správě, v recyklačním průmyslu, ve vysokých školách atd.

 
Moje nabídka (Německo, Rakousko, Česká republika, Švýcarsko)

 • individuální business koučink
 • koučink týmů
 • management konfliktů
 • podniková kultura v mezinárodních týmech
 • vývoj firemní strategie
 • inovační management
Dr. Albert Peter Rethmann Coach

Profil

 • Studium teologie a filozofie (Münster, Freiburg, Řím, Pasov)
 • Dlouholetý vysokoškolský profesor (profesor filozofické a teologické etiky s tematy z hospodářské etiky, etiky organizací, etiky v medicíně …) v Churu (Švýcarsku), Praze, Frankfurt nad Mohanem
 • 10 let jednatel velkého zdrovtnického podniku 
  (15.000 zaměstnanců)
 • Systemický kouč a poradce organizací se zkušenostmi v sociálních podnicích, v podnicích chemického průmyslu, v komunální správě, v recyklačním průmyslu, ve vysokých školách atd.

 
Moje nabídka (Německo, Rakousko, Česká republika, Švýcarsko)

 • individuální business koučink
 • koučink týmů
 • management konfliktů
 • podniková kultura v mezinárodních týmech
 • vývoj firemní strategie
 • inovační managemen

Koučink

Vzhledem k mnoha změnám v ekonomice, společnosti a podnicích
si mnoho lidi klade otázky:

 • Jak mohu jako člověk žít a pracovat zdravě ve všech výzvách, kterým čelím?
 • Jak mohu žít podle svých hodnot?
 • Jak a kde mohu realizovat to, co je pro mě opravdu důležité?

Jako systemický kouč se zaměřuji na posílení Vašich silných stránek.
Mým cílem je posílit Vaši osobní identitu a v souladu s hodnotami a žitou realitou organizace, ve které pracujete.

Společně vytvoříme základ pro autentické vedení.
Budu Vás doprovázet při hledání způsobu práce,
což posílí Vaši spokojenost a jistotu v práci a přispěje ke zdravé firemní kultuře.

Koučink se může týkat Vás, ale i týmu, ve kterém lidé spolupracují.

 

Organizace a podniky

Vyvíjení podnikové strategie patří k mým nabídkám stejně jako inovační management 
anebo management konfliktů šance a výzvy spoluprace v multikulturních týmech.

Moje zkušenost je:
Firemní kultura je klíčovým hnacím motorem spolupráce,
angažovanosti zaměstnanců a dlouhodobého úspěchu.

Moje credo je zaměřeno na to pomáhat podnikům využivat své hodnoty 
a svou firemní kulturu jako klíčové faktory úspěchu.

Se systémickým přístupem se nedívám jen na izolované aspekty,
beru však v úvahu vzájemné působení různých faktorů a vztahů v rámci Vaší organizace.
To umožňuje dosáhnout dlouhodobě udržitelného vývoje, popřípadě změny.

Jako systémický poradce podporuji organizace a týmy, aby firemní kultura přispívala k úspěchu podniku
a aby se zaměstnanci a manažeři mohli identifikovat se „svou“ organizací.

Mimochodem: Nevidím konflikty jako problém, ale jako příležitost k dalšímu rozvoji.

Jako systemický poradce organizací přináším své zkušenosti z univerzitního výzkumu a výuky
a také své zkušenosti jako dlouholetý jednatel zdravotnického podniku s 15.000 zaměstnanci.

Kontakt

Dr. Albert-Peter Rethmann

Im Stein-Reich 10b
D – 56170 Bendorf
Germany

rethmann@rethmann.coach
+49 151 11860573